Правила прийому до закладу

I. Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003. №305, прийом дітей в заклад дошкільної освіти здійснюєтьсякерівникомпротягом календарного року на підставі:
     - заяви батьків або осіб, які їх замінюють,
     - медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти,
     - довідки дільничного лікаря,
     - свідоцтва про народження.
Для прийому дітей до закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми потребами додатково подається:
     - висновок інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ),
     - копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу,
II. Відповідно до Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування закладу дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 №434, медична документація для зарахування дітей до дошкільних закладів включає:
     - форму №086/о з висновками про стан здоров'я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною,
     - довідку про профілактичні щеплення (ф. № 06З/о),
     - дані лабораторних досліджень.

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,. sed do eiusmod tempor incididunt.

Search